Wymiana/zwrot towaru

WYMIANA

1. Kupujący ma prawo do wymiany zakupionego w Sklepie Produktu/ów, w terminie do 14 dni od momentu jego otrzymania

2. Nie dokonujemy wymiany Produktów :
- przesłanych po terminie określonym w pkt. 1
- przy których Kupujący dokonał zerwania fabrycznych metek 
- noszących ślady użytkowania
- spersonalizowanych zgodnie z indywidualnym życzeniem Konsumenta / na których wykonano haft lub nadruk /

3. Zakupiony towar w celu jego wymiany należy odesłać: 
- np. paczką Poczty Polskiej 
- w opakowaniu fabrycznym 
- wraz z dowodem zakupu
- na adres : 
  
RED BOX Group Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 33
62-081 Baranowo

  wzór formularza wymiany: ZWROT / Odstąpienie od zawartej umowy sprzedaży

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego Produktu. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować     Sprzedawcę pod adresem : 
-
RED BOX Group Sp. z o.o.
ul. Wiosenna 33
62-081 Baranowo 

- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : sklep@rbsport.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
- Konsument może przesłać informację o odstąpieniu od umowy wraz z odsyłanym Produktem/i bezpośrednio na adres Sprzedawcy. 
 
3. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany przez Konsumenta, w formularzu odstąpienia od umowy, numer rachunku bankowego. 

5. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy ( koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy ). 
Koszty te nie podlegają zwrotowi.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”. 

6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu od Konsumenta. 

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 

8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy, gdy : 
- przedmiot świadczenia nosi widoczne ślady jego użytkowania, wówczas Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu 
- przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji Konsumenta / dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie na nim przez sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia Konsumenta / . W takim przypadku Konsument jest informowany przez Sprzedawcę o braku możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez akceptacje warunków wykonania usługi.

wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży: